Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/solarobchod.cz/session/sess_qs2efagr15l8kh6kb15vqmrmlgrujgdm, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/solarobchod.cz/solarobchod.cz/index.php on line 9
Státní podpora a dotace pro solární systémy » Solární panely, sluneční kolektory, solární systémy, fotovoltaika, fotovoltaické elektrárny a ohřev bazénů


aktuální nabídka

 • 20. 3. 2008 Nabízíme kvalitní stavebnice solárních systému k svépomocné montáži s komplexními službami, agendou dotace a dopravou po celé ČR zdarma. Využijte nejpříznivější nabídku na trhu a objednejte si váš solární systém právě teď...
  více
 • 19. 3. 2008 FOTOVOLTAIKA - technologie, kterou si můžete dovolit. Fotovoltaická elektrárna pro váš RD. Výhodná investice pod kontrolou.
  více
 • 18. 3. 2008 Solární sprchy HELIOS a JUMBO k dodání na dobírku kamkoliv ČR. Rychlá a jednoduchá příprava teplé vody pomocí slunce. Zavolejte a objednejte si vaši sprchu ihned.
  více
 • 17. 3. 2008 Solární absorbéry SOLADUR S pro ohřev bazénu za nejvýhodnější cenu na trhu.
  více
 • další

Zajímavosti

 • 13. 8. 2008 V televizi CNBC proběhl rozhovor s Warrenem Buffetem, druhým nejbohatším mužem světa. Zde je pár zajímavostí z jeho života.
  více
 • 3. 7. 2008 Návštěva urychlovače částic v Ženevském středisku CERN.
  více
 • 20. 6. 2008 Stavba větrné elektrárny v Krušných horách.
  více
 • další
 

DOTACE ZE SFŽP ČR pro solární systémy

Naše firma je připravena poskytnout svým zákazníkům potřebné náležitosti ke kladnému vyřízení dotací na solární termické systémy dle nového programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" dle platných pravidel a potřebných náležitostí. Jsme registrováni v seznamu odborných dodavatelů a splňujeme veškeré požadavky. Dodávané komponenty solárních sestav a komplexních dodávek mají veškeré certifikáty a průvodní dokumentaci. Dotace je určena pro ekologicky šetrné způsoby vytápění a/nebo ohřev TUV v obytných budovách a rodinných domech pro fyzické osoby.

PODROBNÉ INFORMACE NA STRÁNKÁCH WWW.ZELENAUSPORAM.CZ, OPERATIVNÍ BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA 800 260 500.

Ze SFŽP ČR budou podporovány dva typy opatření:

 • PROGRAM 1.A.b.

  Instalace solárních systémů pro celoroční ohřev vody – ohřev TUV

 • PROGRAM 1.A.c.

  Instalace solárních systémů pro přitápění a celoroční ohřev vody – přitápění a ohřev TUV

Způsob poskytování příspěvku

Možnost příjmu žádostí před i po ukončení realizace. Při podání žádosti před realizací je zaručen nárok na dotaci po určitou dobu a za splnění podmínek programu. Příjem žádosti na krajských pracovištích SFŽP (od 22.4.), ale zejména na pobočkách velkých bank. Jednoduchý formulář žádosti. Není požadován energetický audit, pouze projekt s výpočtem energetických parametrů.

Potřebnou agendu Vám naše firma připraví jako součást dodávky solárního systému na klíč.

Výše příspěvku

U programů 1.A.b. kde je ekologicky šetrný způsob vytápění řešen využitím solárních systémů na přípravu TUV (teplé užitkové vody), tvoří příspěvek ze SFŽP ČR max. 55.000 Kč + 5.000 Kč na projekt. U programů 1.A.c. kde je ekologicky šetrný způsob vytápění řešen využitím solárních systémů na podporu vytápění a přípravu TUV, tvoří příspěvek ze SFŽP ČR max. 80.000 Kč + 15.000 Kč na projekt. (DPH na výše uvedené systémy určené pro bydlení a umístěné na půdorysu domu s podlahovou plochou do 350m2 je 9%).

Solární systémy na výrobu elektrické energie ze slunce – fotovoltaika, není v tomto roce podporována žádnou dotací. Garantována je pouze výkupní cena a to po dobu 20let od připojení zařízení na síť.

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu:

Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předloží ji se stanovenými doklady na místně příslušném krajském pracovišti Fondu. Žadatelem se rozumí všechny osoby zapsané jako majitelé objektu, ve kterém bude realizován obnovitelný zdroj, na „Listu vlastnictví“ ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud je žadatelem jiná osoba (nájemce apod.), je třeba předložit Fondu úředně ověřený souhlas vlastníků objektu. Žadatel musí podat žádost nejpozději do 12měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu a uhrazení veškerých nákladů spojených s instalací.

Oproti minulým letům není potřeba pro sol. systémy na přitápění energetický audit ale pouze auditorský energetický posudek jehož cena je 3000 Kč včetně DPH. (f. ENCO Group s.r.o., ing. Poštůlka tel. 602502933).

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti

 • Výpis z katastru nemovitostí na objekt, ve kterém bude obnovitelný zdroj instalován – ne starší 3 měsíců v době podání žádosti (originál nebo ověřená kopie)
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem ( kopie OP ) – ověřená plná moc v souladu s § 31 občanského zákoníku pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem. Platí v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než je uvedena ve výpisu z katastru nemovitostí. (doporučujeme souhlas ostatních majitelů s instalací a jednáním v případě, že dotaci podává pouze jeden z nich pověřený ostatními k jednání)
 • Vyjádření příslušného stavebního úřadu – stavební povolení, popř. sdělení k ohlášení stavebních úprav (podle novely zákona není pro stávající stavby ohlášky potřeba ani stavebního povolení.) Pro stavby podléhající památkové péči nebo jsou v ochrané zóně je potřebné povolení nutné obstarat.
 • Kolaudační rozhodnutí (je-li předmět podpory součástí vydaného stavebního povolení, v ostatních případech Dokumentace v takovém rozsahu, která umožní posouzení možnosti z technického, ekonomického a ekologického hlediska.
 • Energetický odborný posudek + doklad o zaplacení, faktura
 • Předávací protokol o provedené topné zkoušce (1.A.a, 4.A) a o tlakové zkoušce (1.A.b, 1.A.c)
 • Fakturaci (originály faktur)/úhradu nákladů dle rozpočtu, včetně dokladů o zaplacení. V případě platby z hypotečního úvěru i kopie smlouvy o úvěru.
 • Tři různé barevné fotografie formátu 9×13 cm dokládající realizaci zařízení
 • Dokumentace – zákres zapojení, technická zpráva popis funkce a účelu zařízení.
 • Kopie dodavatelských smluv (smlouva o dílo) včetně položkového rozpočtu.
 • Certifikát instalovaného zařízení( kolektory a zásobník)

U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady. Tučně vytištěné dodá zákazník po dohodě s firmou KONEX, vytištěné kurzivou dodá f. KONEX po dohodě se zákazníkem.

Agenda potřebná k udělení dotace ze SFŽP ČR je zákazníkům vypracována a vedena zdarma při kompletní dodávce solárního systému. Další potřebné aktuální informace naleznete na www.sfzp.cz

Ke stažení

Žádosti o podporu přijímají a podrobné informace podají:

kraj adresa zástupce sfžp ČR telefon/fax mobil
PRAHA Kaplanova 1931/1
148 00 PRAHA 11 - Chodov
Martin Kubica
vedoucí odboru
krajských pracovišť
tel.: 267 994 515  
PRAHA Olbrachtova 2006/9 
140 00 PRAHA 4
Martin Matyáš tel.: 267 994 178
fax: 272 936 597
 
KRÁLOVEHRADECKÝ ul. Třída ČSA 383 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Robert Müller tel.: 495 426 360
fax: 495 859 270
 
JIHOČESKÝ Mánesova 3
371 03 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Blanka Veltrubská tel.: 386 351 995
fax: 386 351 995
 
STŘEDOČESKÝ Osvobození pol. vězňů 339 
272 01  Kladno
Vladimír Sova tel.: 312 240 702
fax:
 
ÚSTECKÝ Dlouhá 1/12
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
Jana Choutková tel.: 475 205 598
fax:
 
KARLOVARSKÝ Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
Věra Ježková tel.: 353 408 407
fax: 353 408 407
 
LIBERECKÝ Voroněžská 144
460 01 LIBEREC
Miloslava Wedlichová tel.: 485 217 401
fax: 485 244 334
 
PLZEŇSKÝ Kopeckého sady 11
306 32 PLZEŇ
Ivo Slováček tel.: 378 033 910
fax: 378 033 909
 
MORAVSKOSLEZSKÝ Českobratrská 7 
702 00 OSTRAVA 2
Martina Breuerová
 
tel.: 599 198 439
fax: 596 110 713
 
PARDUBICKÝ Pernerova 168
530 03 PARDUBICE
Milan Binko tel.: 466 260 944
fax: 466 260 725
 
OLOMOUCKÝ Wellnerova 7
779 00 OLOMOUC
Petr Žerníček tel.: 585 244 616
fax: 585 244 616
 
ZLÍNSKÝ J.A.  Bati 5645
760 01 ZLÍN
Miroslav Zmeškal tel.: 577 522 762
fax: 577 222 762
 
JIHOMORAVSKÝ Šumavská 31
612 54 BRNO
Monika Špačková tel.: 549 133 431
fax: 549 133 431
 
VYSOČINA Havlíčkova 111
586 02 Jihlava
Martin Kotěra tel.: 567 213 855
fax: 567 213 855
 

 

zachraňte planetu pomocí solárních panelů

KONEX - solární panely

Příčná 22, 787 01 Šumperk
Tel./fax: +420 583 212 050
e-mail: info@solarobchod.cz
www.solarobchod.cz
KONEX - solární panely

Alpy Šicí stroje Dveře, interiérové dveře Práce ve výškách E-shop bazény Fotovoltaické elektrárny Rozcestník restaurací Řemeslné firmy Navijáky Nářadí, hobby, stavebniny E-shop Povlečení, záclony Infrazářič Vestavěné skříně Úklid Stěhování Praha Hodinový manžel Čištění koberců Kompresory Dalekohledy NIKON Bojler Tepelná čerpadla Solární panely Zábradlí Plechová střešní krytina GERARD Plastová okna Garážová vrata Fotovoltaické elektrárny

63
Warning: Unknown: open(/home/solarobchod.cz/session/sess_qs2efagr15l8kh6kb15vqmrmlgrujgdm, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/solarobchod.cz/session) in Unknown on line 0