Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/solarobchod.cz/session/sess_t0g20arfbvm0kh0473sj07qpco52o4n7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/solarobchod.cz/solarobchod.cz/index.php on line 9
Využití solární energie k přitápění rodinných domů » Solární panely, sluneční kolektory, solární systémy, fotovoltaika, fotovoltaické elektrárny a ohřev bazénů


aktuální nabídka

 • 20. 3. 2008 Nabízíme kvalitní stavebnice solárních systému k svépomocné montáži s komplexními službami, agendou dotace a dopravou po celé ČR zdarma. Využijte nejpříznivější nabídku na trhu a objednejte si váš solární systém právě teď...
  více
 • 19. 3. 2008 FOTOVOLTAIKA - technologie, kterou si můžete dovolit. Fotovoltaická elektrárna pro váš RD. Výhodná investice pod kontrolou.
  více
 • 18. 3. 2008 Solární sprchy HELIOS a JUMBO k dodání na dobírku kamkoliv ČR. Rychlá a jednoduchá příprava teplé vody pomocí slunce. Zavolejte a objednejte si vaši sprchu ihned.
  více
 • 17. 3. 2008 Solární absorbéry SOLADUR S pro ohřev bazénu za nejvýhodnější cenu na trhu.
  více
 • další

Zajímavosti

 • 13. 8. 2008 V televizi CNBC proběhl rozhovor s Warrenem Buffetem, druhým nejbohatším mužem světa. Zde je pár zajímavostí z jeho života.
  více
 • 3. 7. 2008 Návštěva urychlovače částic v Ženevském středisku CERN.
  více
 • 20. 6. 2008 Stavba větrné elektrárny v Krušných horách.
  více
 • další
 

Využití solární energie k přitápění rodinných domů

Praktické zkušenosti v podmínkách ČR ukazují, že je možno dosáhnout výrazných úspor a značného podílu solárního tepla na krytí celkových energetických potřeb RD:

 • v přechodných obdobích roku: krytí z cca 50% na celkové potřebě tepla.
 • v létě: TUV ze 100% současně je realizován ohřev bazénu.
 • v zimních měsících: krytí z cca 15% na celkové potřebě tepla .

Díky stále dokonalejším solárním systémům je využití sluneční energie k přitápění nových rodinných domů stále výhodnější a častější. Míra podílu solárního tepla na celkové potřebě je tím větší, čím vhodnější podmínky pro využití dostupného solárního záření dům poskytuje, jeho tepelná ztráta je co nejnižší a otopná soustava umožňuje vytápění v nízkém teplotním spádu. Splněním těchto hlavních a dalších souvisejících požadavků na koncepci RD v závislosti na navrženém solárním systému je reálná úspora až 40% z celkových nákladů na vytápění a až 70% na ohřev TUV. Avšak i přes dodržení všech těchto technických a dispozičních podmínek jde stále jen o podporu vytápění a je nutné mít další zdroj nebo zdroje tepla. Tím je nejčastěji plynový kondenzační kotel, elektroohřev, krb nebo krbová kamna (mnohem lépe s teplovodní vložkou), kotel na biomasu či pelety a tepelné čerpadlo. Základním principem jde o vytápění teplovodní – akumulační, takže srdcem domu a jeho zdrojem tepla v pravém slova smyslu je multifunkční akumulační nádrž potřebného objemu a konstrukce, která v sobě všechny zdroje tepla spojí. Princip je jednoduchý ale je potřeba správného zapojení a vyspělého automatického řízení aby systém spolehlivě a úsporně fungoval.

Nabídka solárního záření v zimních měsících je až o 2/3 nižší než v letních, nepříznivé klimatické podmínky (nízké teploty, inverze s velkou oblačností, sněhové srážky) spolu s „ krátkými dny „ přispívají k celkovému snížení výkonu solárního systému. Proto je velmi důležité svěřit nejen návrh solárního systému ale i samotnou koncepci vytápění RD zkušené firmě, která pro Vás zodpovědně systém navrhne. Naše firma k nim patří. Na dvě stovky instalací nás řadí mezi tradiční firmy na trhu, s kvalitou a komplexností dodávky kterou požadujete. Buďte nároční a vyžadujte maximum informací, reference a odbornou instalaci.

Můžeme vám dodat solární systém na klíč spolu se všemi náležitostmi pro udělení státní dotace, nebo vám systém navrhnout a zaslat s instalačním návodem a projektem k vlastní instalaci. Kontaktujte nás.

Solární sestavy

solární panely, solární sestavy

Stále rostoucí ceny energií spolu s nemalou podporou státu (SFŽP ČR přispívá na instalace solárních systémů pro rodinné bydlení částkou 60.000 Kč formou nevratné dotace), řadí tyto technologie mezi výhodné investice s návratností 8 – 10 let. Moderní solární termické systémy pracují s vysokou účinností a spolehlivostí, navíc s nízkými provozními náklady a bezobslužným provozem. V létě je možno využít solárko k vytápění rodinných bazénu a prodloužit tak dobu jeho využití. Značný je také ekologický přínos, energetická nezávislost, osvěta a propagace nového ohleduplnějšího způsobu života.

Splňuje Váš dům tyto základní požadavky?

 • jižní orientace střechy (JJV – JZ) v nezastíněném prostranství, střecha rovná nebo se sklonem 40–60°
 • maximální tepelná izolace domu a kvalitní okna, celková tepelná ztráta do 10kW
 • nízkoteplotní otopná soustava, teplovodní podlahové nebo stěnové vytápění případně vhodná velkoplošná topná tělesa.
 • možnost spotřebovat teplo vyrobené solárním systémem v létě ( bazén, akumulace)
 • dostatečná plocha (střechy, zahrady) pro instalaci potřebného počtu solárních panelů ( 8 – 20m2)
 • dostatečně prostorná technická místnost ( 3×2,5 m ) a centrální umístění veškeré technologie RD zde
 • využití pasivních solárních systémů, jednoduchý tvar domu a vhodné rozmístění místností v domě
 • komplexní způsob řízení celé technologie a energetiky v RD s ohledem na efektivní využití

Konkrétní stavební a technologické podmínky pro RD

Solární systémy pro podporu vytápění jsou vždy kombinované s celoročním ohřevem TUV. V letních měsících, kdy není potřeba objekt přitápět, využijeme solární energie k ohřevu bazénu či vhodné další akumulace v podobě velkokapacitní nádrže. Systém je tak celoročně vyvážený, nedochází k přehřívání a vyšší užitná hodnota pomáhá k rychlejší návratnosti investic. Pomocí kombinace vhodných kontrolních a pojistných mechanismů, je ale možno realizovat solární systém i bez ohřevu bazénu. Větší důraz pak klademe na celkové řešení a velikost systému.

Pokud se rozhodneme realizovat solární přitápění RD, pak je nutné již na úrovni projektu stavebního a technologického řešit mnoho důležitých požadavků. Velmi důležitý je výběr vhodného místa a lokality, kde dům stojí nebo bude stát. Důležitá je jižní orientace střechy v nezastíněném prostranství se sklonem cca 45–60° a dostatečnou volnou plochou cca 8–20 m2 ( střešní výlezové okno, komín, odvětrání a jiné prvky instalujte za hřeben na severní stranu). Nejvýhodnější jsou stavby ve svahu s vyšší jižní osluněnou a nízkou severní stranou chráněnou před větrem. Zásadní je snaha o maximální snížení tepelných ztrát RD a potřebě co možná nejmenšího množství tepla, potažmo nakoupené energie k zachování teplotní pohody. Instalujte kvalitní okna ( K menší než.1,1) a dům izolujte důkladnou izolaci obvodového pláště (min.100mm) včetně stropů podlah a zejména podkroví ( min.350mm). Velký přínos mají také tzv.pasivní solární systémy ( velkoplošně prosklené jižní stěny, zimní zahrady, tepelně akumulační materiály, vhodně barevně zvolené materiály podlah a stěn jižních prostor, výběr vhodných materiálů pro akumulaci solárního záření atd.). Také celkové uspořádání obytných a obslužných místností v RD má nemalý význam spolu s vhodným tvarem či typem domu.

Velmi často je navržena malá technická místnost, která je navíc osazena pračkou, sušičkou, průmyslovým vysavačem a jiným vybavením, které prostor pro instalaci potřebné solární technologie s akumulačkou ještě zmenšuje. S tím souvisí také transport akumulačních nádrží s ohledem na šířku zárubní dveří, šířku chodeb a schodišť, výšku stropů, klopnou výšku a také únosnost podlah.

Dle výše popsaných zásad jsou nejvhodnější současné dřevo domy dodávané jako montované s vysokou kvalitou zpracování a celkové dodávky. Realizace je často v krátkých dodacích lhůtách. Kontaktujte nás rádi vám pomůže a doporučíme kvalitní dodavatele.

Vedle řady požadavků na stavební část RD je snad ještě důležitější navrhnout jeho vhodnou, efektivní a úspornou technologii umožňující inovace s ohledem na vývoj technologií.

Solární systém je zařízením dodávající nízkopotenciální teplo, proto je zásadním požadavkem přizpůsobit tomuto faktu otopnou soustavu (teplotní spád 50/40 a menší ) použitím podlahového či stěnového vytápění, případně dostatečných ploch teplovodních otopných těles se zvětšenou plochou. Tento fakt ovlivňuje účinnost solárního systému stejně jako samotné solární panely, kterým je ze strany investorů věnováno mnohem více pozornosti.

Jednotlivé použité zdroje tepla a celkovou technologii kombinujeme výhodně a vhodně s ohledem na typ a velikost solárního systému. Nejčastěji se doplňují solární systémy s krbem či krbovými kamny, elektrickým akumulačním ohřevem, plynovým kondenzačním kotlem, kotlem na pelety a biomasu případně tepelným čerpadlem a teplovzdušným větráním a vytápěním. V zásadě je však možno připojit veškeré známe zdroje tepla.

Rozhodně je však nutné celkové řešení optimálně navrhnout a sladit veškeré zdroje energií a ostatní technologii v jeden optimálně fungující celek. Důležitá je také koncepce centrálního řízení a vzájemné regulace všech zdrojů tepla a návazné technologie RD jedním řídícím centrem. Doporučujeme důsledně dbát na to, aby byla zajištěna koordinace stavebních prací s instalaci navržených technologií již od samého zahájení stavby či rekonstrukce. Nejlepším řešením je přenechat návrh, dodávku a montáž zkušené firmě z řadou referenčních zakázek, která nám ručí nejen za správnou funkci solárního systému ale celé technologie jako harmonický celek.

Důsledně dbejte na uplatnění výše popsaných požadavků při realizaci vašeho RD. Výsledkem je pak moderní a nadčasová technologie využívající k energetické potřebě objektu z velké části alternativní zdroje energií, úsporné zdroje tepla a technologie šetrné k životnímu prostředí. Zvýšené náklady na pořízení se pak vrátí v podobě nízkých provozních nákladů RD, velké míře nezávislosti na energetických společnostech a aktivní podpoře životního prostředí.

Technické řešení a zapojení solárního systému pro podporu vytápění RD

 1. solární systém s akumulační nádrží
 2. solární systém s tepelným výměníkem

a) Solární systém s akumulační nádrží

Toto řešení je pro využití solárního systému vhodnější a má řadu dalších výhod. Hlavní výhodou je samotná akumulační schopnost a tím hospodárnějšího a komfortnějšího využití akumulovaného tepla, snadné spojení více zdrojů v jeden úsporný celek a lepší účinnost a využití většiny teplovodních zdrojů. Návrh systému a velikost akumulační nádrže závisí na energetické potřebě domu, velikosti instalované kolektorové plochy, dispozičních možnostech RD, způsobu zapojení, typu a výkonu doplňkových zdrojů tepla.

Větší objem akumulačky znamená větší možnost akumulace a umožňuje tak solárnímu systému větší procento pokrytí energetických potřeb objektu. Solární systém je provozně nejlevnější zdroj energie a jako takový je k akumulační nádrži připojen na spodní integrovaný trubkový výměník a vyhřívá zásobník v celém objemu. Stejně tak je velmi výhodné a účinnější provozovat teplovodní krb, kamna nebo i kotel na tuhá paliva přes akumulační nádrž. Tyto řekněme provozně levnější zdroje se zapojují do akumulační nádrže tak aby vytápěly akumulační nádobu těsně nad solárním výměníkem, což je cca 50% jejího objemu. Zde také bývá umístěna elektrická topná jednotka potřebného výkonu, která plnohodnotně nahradí elektrokotel. Horní nejteplejší a objemem nejmenší část zásobníku je vytápěna provozně nejdražším zdrojem nebo zdroji tepla (např. plynový kotel). Současně dochází k ohřevu TUV ve vnořeném zásobníku uvnitř akumulační nádrže případně jejímu ohřátí průtokem přes velkokapacitní trubkový výměník instalovaný v celém objemu nádrže.

Cílem je aby podíl provozně drahých konvenčních zdrojů na vytápění a ohřevu TUV byl co možná nejmenší a zákazník tak dosáhl nejvyšší míry úspory. Vratnou větev od zdrojů tepla a otopné soustavy zapojíme do zásobníku v jeho středu. Obvyklá chyba kdy jsou vratné větve zapojeny do spodu akumulačky znamená vyhřívání i spodku zásobníku na teplotu zpátečky a tím částečné blokace solárního systému z důvodu nedostatečné teplotní diference. V případě nedostatku solárního záření je potřeba aktivovat ostatní doplňkové zdroje tepla. Ty pak přispívají k celkové aktuální potřebě v takové míře a v takovém pořadí jaké si zákazník zvolí při programování automatického řízení. Inteligentní řídící systém který naše firma nabízí a do takovýchto systémů instaluje, sám bezobslužně ovládá chod celé technologie včetně bazénu a otopné soustavy. U těchto nejkomfortnějších komplexních systémů je možné jako nástavbu řízení objednat vizualizaci celé technologie na vašem osobním počítači. Díky tomu je tak možné kontrolovat nebo ovládat systém odkudkoli, kde je možné připojení na internet. Snad jednou z mála nevýhod je větší náročnost na prostor díky rozměrnější technologii a o něco vyšší cena systému.

Žádejte více informací a kontaktujte naši firmu.

Aby solární systém dobře a afektivně pracoval a byl po celý rok teplotně vyrovnaný je dobře především v letních měsících, kdy není dům přitápěn, zajistit smysluplný odběr velkého množství energie získané solárními panely. Vhodným a také nejčastějším spotřebičem je rodinný bazén. Teplota vody cca 28–30 °C a prodloužení sezóny o 2měsíce není problém a díky tomu podstatně zvýšíme jeho užitnou hodnotu. Solární ohřev bazénu je řešen pomocí výkonného tepelného výměníku, který je připojen do solární okruhu přes třícestný ventil nebo vlastní čerpadlovou jednotku mimo akumulační zásobník a ostatní technologii.

b) Solární systém s tepelným výměníkem

V případě kdy z mnoha důvodů není možno solární kolektory připojit na akumulační nádobu, řešíme tento systém jako víceokruhový. Každý okruh je pak přes třícestný elektroventil nebo samostatnou čerpadlovou jednotku připojen k danému spotřebiči. Nejčastěji je to zásobník TUV, výměník tepla pro vytápění RD a výměník tepla pro bazén. Výměník tepla je pouze nástrojem pro předání tepla získaného slunečními kolektory pro spotřebič který je aktuálně vytápěn. Výměník tepla nemá žádnou akumulační schopnost a přivedené solární teplo musí okamžitě odevzdávat spotřebiči aby se primární okruh solárních kolektorů nepřehřál. Jde v podstatě o dvoukruhový přímotopný systém.Zákazník pak volí především prioritu ohřevu daného spotřebiče a míru jeho vytápění. Standardní nastavení regulace je pak : priorita 1 – TUV a to celoročně na teplotu cca 50–60°C, priorita 2– v zimě výměník pro přitápění v létě lineární výměník pro ohřev bazénu.

Solární kapalina která takto odevzdala své teplo, prochází přes hnací náběhovou větev solárního okruhu zpět do kolektorů k dalšímu ohřevu. Celý cyklus se tak opakuje. Solární panely dodávají přednostně teplo do zásobníku TUV a pak na výměník s aktuální prioritou. Takto navržený solární systém nazýváme nucený tříokruhový. Výhodou je možná o něco nižší cena než u systému s akumulační nádrží a menší nároky na prostor technologie. Systém však neposkytuje uživateli výhody jako systém s akumulační nádrží.

Vakuové nebo vysoceselektivní ploché kolektory?

Tato otázka padne takřka při každé konzultaci možných řešení se zákazníkem a je dobré se nad ní trochu hlouběji zamyslet. Určujícím faktorem k ekonomickému využití vakuových kolektorů je lokalita instalace, orientace, a sklon střechy či konstrukce pro instalaci.

Vakuový kolektor je konstruován tak aby absorberem zachycené teplo co nejlépe uchoval a převedl do teplonosné kapaliny, která jej odvádí ke spotřebiči. Odčerpáním vzduchu z trubice nebo skříně kolektoru ve které je umístěn absorber vznikne vakuum, jež nejlépe izoluje získanou energii a ta je využita téměř s nulovými ztrátami. Díky tomu postačí méně solárního záření k chodu celého systému a ve slunných zimních dnech dodá vakuový kolektor až o 30% více energie. Taktéž nedochází ke ztrátám konvekcí, jako je tomu u plochých kolektorů. Kvalitní vakuové kolektory představují vedle koncentračních, technický vrchol při získávání solárního tepla. Z těchto poznatků se zdá, že jediné správné řešení je použít pro vytápění vašeho RD pouze vakuové kolektory.

Proti těmto nesporným přednostem stojí také mnoho nevýhod, které ekonomické využití vakuových kolektorů omezují jen na určité instalace. Vakuové kolektory se nehodí na ohřev bazénů, pro ohřev TUV nevykazují žádné výhody proti plochým kolektorům a u vytápění je cena za instalovanou plochu násobně vyšší. Vzhledem k tomu že solární systémy pro vytápění kombinují všechny tyto způsoby ohřevu je celkový energetický přínos vakuového a plochého systému stejný. Na trhu je nabízena celá řada vakuových kolektorů ale jen menší část z nich je opravdu kvalitní. Pro všechny tyto je společná vyšší pořizovací cena, perfektní technické zpracování a vyspělá technologie. Jako příklad uvádíme kolektory ( VIESSMANN, SONNENKRAFT, SCHOTT, AMG Solac ). V zimních měsících je jejich hlavní přednost, minimální tepelná ztráta, někdy kontraproduktivní. Při instalaci se sklonem do 50° ( a to je drtivá většina střech) a sněhových srážkách jsou trubice plné sněhu a panel je neúčinný. Plochý kolektor sice má určité tepelné ztráty ale ty jsou v tomto případě výhodou, z kolektorů snáze sjede sníh a jsou tak aktivní. Po zimě pak u trubicových kolektorů není výjimkou prasklá trubice a pokud panel obsahuje odrazná zrcadla stávají se časem slepá a tím bez užitku.

Cena kvalitních trubicových vakuových kolektorů je značně vysoká, proto je nutné instalovat tyto panely v případech, kdy lze jejich špičkový výkon plně využít. To však není možné pokud daná realizace nesplňuje přísné požadavky. Optimální je přesně jižní orientace v nezastíněném prostoru se sklonem 55 –70°. Díky tomuto sklonu jsou trubice v zimě bez sněhu a celkově více čisté. Slunce je v tuto roční dobu nízko nad obzorem a jeho paprsky pak dopadají na plochu kolmo a umožňují maximální zisk. Bohužel instalace do 700 m.n.m. v nichž je postavena většina obytných domů v ČR spíše nahrává v zimních měsících inverznímu rázu počasí, než dlouhodobě jasné obloze tak jak je tomu ve vysokých nadmořských výškách, kde je mnohem více slunných dnů při velmi nízkých teplotách. V takovýchto až alpských podmínkách je užití vakuových kolektorů velmi vhodné a ekonomické i v případě zmíněné vysoké ceny, protože dosahujeme plného využití a maximální účinnosti kolektoru. Investice do špičkové technologie je tak opodstatněná.

Pro více informací kontaktujte naši firmu.

Celoroční temperování chat a chalup solárním vytápěním a ohřev TUV

V případě, že je vhodné daný objekt přitápět i v letní polovině roku, případně chceme přitápět spíše místně nebo jen temperovat, nabízíme jednoduché a cenově dostupné řešení.

Po odsouhlasení technického řešení instalujeme nejen systém na ohřev TUV ale také jednoduchý způsob cíleného vytápění. A to především koupelen, chodeb a obslužných místností. Časté je také temperování celého objektu chaty či chalupy v pracovních dnech kdy nejsou tyto objekty využívány. Díky vhodnému řešení a počtu solárních kolektorů důmyslně zapojených na stávající nebo nově zapojenou otopnou soustavu naplněnou nemrznoucí kapalinou. Díky přímému spojení otopné soustavy se solárním systémem můžeme přitápět objekt i v zimě a to bez vypouštění topných těles. Podstatně je tak sníženo nepříjemné promrzání objektu a snadněji se dům vytopí. Přebytky tepelné energie pro ohřev TUV je tak možno použít k přitápění nebo při vypuštění a odstavení zásobníku TUV po skončení sezóny pouze přitápět. Tento způsob je vhodný pro celou řadu objektů zejména rekreačních chat, chalup ale i rodinných domků v horských a podhorských oblastech.

Solární teplovzdušné systémy k temperování objektů v přechodných obdobích

Vedle kapalinových solárních systémů je možné použít k temperování objektů také teplovzdušné solární kolektory. Vhodné jsou především pro chaty, chalupy případně objekty s potřebou temperování. Jedná se o samostatná zařízení, vybavená ventilátorem s termostatem. Teplovzdušný kolektor o velikosti cca 2m2 je namontován vertikálně na jižní osluněnou fasádu spodním otvorem cca 150mm od podlahy místnosti za obvodovou stěnou. V zimních měsících kdy je slunce nízko nad obzorem dopadají sluneční paprsky téměř kolmo na absorber uvnitř rámu kolektoru a rozehřívají ho tak. Ten pak ohřívá chladný vzduch přiváděný do kolektoru spodním nasávacím otvorem z místnosti a ohřátý vyfukován horním otvorem do temperované místnosti. Zařízení je autonomní jednotkou bez potřeby další návazné technologie, systém cirkulace řídí termostat jež spouští ventilátor při ohřátí absorberu na stanovenou teplotu. Samočinné klapky zamezují teplotní unik z místností do kolektoru v době s nepříznivým počasím nebo večer.

DEBUG: Foto mistral

zachraňte planetu pomocí solárních panelů

KONEX - solární panely

Příčná 22, 787 01 Šumperk
Tel./fax: +420 583 212 050
e-mail: info@solarobchod.cz
www.solarobchod.cz
KONEX - solární panely

Alpy Šicí stroje Dveře, interiérové dveře Práce ve výškách E-shop bazény Fotovoltaické elektrárny Rozcestník restaurací Řemeslné firmy Navijáky Nářadí, hobby, stavebniny E-shop Povlečení, záclony Infrazářič Vestavěné skříně Úklid Stěhování Praha Hodinový manžel Čištění koberců Kompresory Dalekohledy NIKON Bojler Tepelná čerpadla Solární panely Zábradlí Plechová střešní krytina GERARD Plastová okna Garážová vrata Fotovoltaické elektrárny

84
Warning: Unknown: open(/home/solarobchod.cz/session/sess_t0g20arfbvm0kh0473sj07qpco52o4n7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/solarobchod.cz/session) in Unknown on line 0