aktuální nabídka

 • 20. 3. 2008 Nabízíme kvalitní stavebnice solárních systému k svépomocné montáži s komplexními službami, agendou dotace a dopravou po celé ČR zdarma. Využijte nejpříznivější nabídku na trhu a objednejte si váš solární systém právě teď...
  více
 • 19. 3. 2008 FOTOVOLTAIKA - technologie, kterou si můžete dovolit. Fotovoltaická elektrárna pro váš RD. Výhodná investice pod kontrolou.
  více
 • 18. 3. 2008 Solární sprchy HELIOS a JUMBO k dodání na dobírku kamkoliv ČR. Rychlá a jednoduchá příprava teplé vody pomocí slunce. Zavolejte a objednejte si vaši sprchu ihned.
  více
 • 17. 3. 2008 Solární absorbéry SOLADUR S pro ohřev bazénu za nejvýhodnější cenu na trhu.
  více
 • další

Zajímavosti

 • 13. 8. 2008 V televizi CNBC proběhl rozhovor s Warrenem Buffetem, druhým nejbohatším mužem světa. Zde je pár zajímavostí z jeho života.
  více
 • 3. 7. 2008 Návštěva urychlovače částic v Ženevském středisku CERN.
  více
 • 20. 6. 2008 Stavba větrné elektrárny v Krušných horách.
  více
 • další
 

Solární ohřev bazénu

Slunce je nejlepším zdrojem tepla pro váš bazén

Využití sluneční energie k ohřevu bazénu je ideálním řešením jak jednoduše, výhodně a levně prodloužit sezónu jeho využití a zároveň výrazně zvýšit teplotu vody ke koupání. Intenzita solárního záření v letních měsících je vysoká a nabídka solárního tepla se tak přesně kryje s energetickou potřebou bazénu pro ohřev. Navíc jde o technologii s nízkými provozními náklady při dosažení vysokého výkonu a účinnosti ohřevu bez negativních vlivů na životní prostředí. Ideální je kombinace aktivního solárního systému a zastřešení bazénu proti únikům získaného tepla.

Pro výběr vhodné technologie je určujícím faktorem výše uvažované investice a dispozičně-technické možnosti realizace. Tomu pak odpovídá celkové řešení systému a náročnost jeho instalace na místě. Míra investice je pak přímo úměrná komfortu a výkonu dodávaného zařízení. Vzhledem k tomu, že většina bazénů je užívána v letní polovině roku, nabízíme řešení pomocí sezónních přímo průtočných solárních absorberů nebo slunečních plochých kolektorů s odděleným okruhem a tepelným výměníkem. Absorbery dodáváme jako samostatné kusové zboží dle ceníku nebo jako sestavené stavebnice k vlastní svépomocné montáži. Výkonnější ale nákladnější zařízení se solárními plochými kolektory, nabízíme s dodávkou na klíč nebo jako stavebnici k svépomocné montáži.

Jaký solární systém pro ohřev bazénu zvolit?

Vybrat vhodný systém pro ohřev vašeho bazénu není složité. Způsobů jak bazén sluncem ohřát je však celá řada, stejně jako jsou různé velikosti bazénů a řešení související technologie. V zásadě však nabízíme pouze dva nejpoužívanější způsoby ohřevu a to přímoprůtočný jednookruhový pomocí solárních absorberů a oddělený s tepelným výměníkem a solárními kolektory. Volbu daného systému určuje zejména míra uvažované investice.

Použito z materiálů firmy Viessmann.

Přímoprůtočný, jednookruhový pomocí solárních absorberů

ABSORBERY – Pokud se rozhodnete pro levnější variantu, nabízíme osvědčené řešení s využitím kvalitních solárních absorberů SOLADUR S. 

 

Solární absorbery jsou černé absorpční plochy vyrobené z plastových materiálů, vhodných umělých hmot (např.polypro­pylenu), nebo speciální gumy (např.EPDM). Používají se výhradně k sezónnímu ohřevu rodinných bazénů všech typů přímým ohřevem bazénové vody. Jedná se o jednoduchý a cenově dostupný systém ohřevu bazénu kde doporučené solární krytí je 60–100% vodní plochy bazénu. Je ale také možné solární plochu po etapách rozšiřovat až do plného pokrytí. Výhodou je nízká cena, výběr různých provedení a jednoduchá instalace. Preferujeme tak instalaci svépomocí zákazníkem na základě našich technických podkladů, poradenství a montážního návodu. Díky tomu je docíleno nejnižších pořizovacích nákladů na ohřev bazénu a tím rychlé návratnosti vynaložených investic. Nevýhodou solárních absorberů je nižší životnost, většinou do 15let a menší účinnost sytému při dopadu rozptýleného slunečního záření na absorpční plochu nebo větrného počasí. Podmínkou plné životnosti je důkladné vypuštění systému před zimou. Solární absorber je tvořen systémem kanálků, do kterých je spodním přívodním potrubím přiváděna přímo voda z bazénu. V ploše je ohřívána dopadajícím slunečním zářením a horním sběrným potrubím odváděna zpět do bazénu. Oběh bazénové vody přes absorbery zajišťuje většinou stávající čerpadlo technologie bazénové filtrace. Je však možné osadit solární okruh samostatným čerpadlem, jehož parametry jsou pro solární ohřev často výhodnější, nebo je to nutností z důvodu nedostatečných parametrů stávajícího čerpadla filtrace. Spínání čerpadla je řízeno solární regulací, která prostřednictvím teplotního čidla měří teplotu absorpční plochy. Automatická regulace bývá často zákazníky opomíjena a regulace systému je neřešena nebo sloučena s časovým spínačem filtrace. Toto řešení není pro plné využití solárního zařízení vhodné a přináší ztrátu výkonu který násobně investici do regulace převýší. Plně dostačující regulaci naleznete v našem ceníku za příznivou cenu. Součástí okruhu solárního ohřevu by měl být i seřizovací uzel k nastavení optimálního průtoku přes absorbery (viz. schéma zapojení). Správným nastavením průtoku tak dosáhneme maximální účinnosti ohřevu. Absorbery nejsou samonosné, proto je nutné k jejich instalaci na volný terén nosná konstrukce ve sklonu cca 30° a jižní orientace v nestíněném nejlépe závětrném místě. Instalace absorberů na střeše je výhodnější v tom, že konstrukce je dána střechou a panely tak stačí jen upevnit a propojit. Je také možné využít k instalaci terénních šikmin, strání, zídek atd. Obecně platí že potřebné účinnosti je dosaženo při sklonu 15–45° od vodorovné roviny, orientace JV-Z na nestíněném nejlépe závětrném místě, pokud možno co nejblíže technologii bazénu. Principem se jedná se o jednoduchý přímoprůtočný systémem kdy požadujete ohřev bazénu přes hlavní letní měsíce s investiční náročností řešení pohybující se většinou kolem 15–35tis.

Oddělený systém s tepelným výměníkem a solárními kolektory

KOLEKTORY – V případě, že máte zájem o výkonnější, komfortnější a všestrannější ohřev vašeho bazénu doporučujeme jednoznačně solární systém se slunečními plochými kolektory. Kvalitativně se jedná o nesrovnatelné zařízení se schopností ohřívat bazén i za méně příznivého počasí a v chladnějších měsících na jaře a na podzim. Docílíme tak především prodloužení sezóny a vyššího komfortu ohřevu. Velkou výhodou je možnost systém rozšířit o ohřev TUV a zvýšit tak jeho užitnou hodnotu a využití po celý rok. Toto rozšíření systému je v souladu s nabídkou přebytečného solárního tepla a skvěle tak dalším způsobem využívá energetických zisků solárních panelů. Patrné je to zejména na jaře, ještě před znovu zprovozněním bazénu, kdy je možno sluncem ohřívat TUV téměř ze sta procent. Mimo bazénovou sezónu ale i v jejím průběhu je možno zajistit díky zvýšené ploše solárních panelů, výkonnější ohřev TUV také v měsících s menší nabídkou solárního záření. Navíc solární systém BAZ + TUV splňuje podmínky k udělení 50tis. státní dotace. Zařízení můžeme dodat ve formě solární sestavy k vlastní montáži nebo jako komplexní dodávku na klíč. Výše investice je pak závislá na řadě faktorů a je předkládána formou cenové nabídky pro každý případ zvlášť. Instalací potřebného množství kolektorů, třícestného ventilu s odpovídající regulací a instalací odbočky k bazénovému výměníku tepla a zásobníku TUV, vznikne dvoukruhový solární systém pro ohřev TUV a bazénu. Investiční náročnost solárního systému pro ohřev bazénu pomocí solárních kolektorů se pohybuje většinou do 100 tis. při zakoupení stavebnice a svépomocné montáži. Doporučená plocha kolektorů je 40–80% vodní plochy bazénu. Životnost zařízení je 30let.

Tento typ ohřevu bazénu je založen na principu dvou okruhů, primárního – Solární panely a sekundárního – bazén. Teplo získané kolektory a převedené do teplonosné kapaliny je předáváno bazénu v tepelném výměníku.

Primární okruh je tvořen kvalitními selektivními plochými kolektory, hnací jednotkou s oběhovým čerpadlem, spojovacím měděným potrubím, tepelným výměníkem a elektronickou regulací. Oběh teplonosné kapaliny v primárním okruhu zajišťuje solární oběhové čerpadlo hnací jednotky. To se uvede do chodu v okamžiku kdy teplota v kolektorech dosáhne žádané hodnoty ( asi 32°C ). Souběžně s tím dojde k sepnutí bazénového čerpadla sekundárního okruhu, který je pouze rozšířením technologie bazénové filtrace a to tak, že do tryskové větvě za pískovým filtrem je vřazen tepelný výměník vhodné konstrukce a výkonu, který se tak stává součástí bazénového okruhu. Jeho umístění je voleno většinou v těsné blízkosti bazénové technologie.

Velikost a parametry kolektorové plochy, závisí především na objemu bazénu, míře jeho vytápění a také na umístění slunečních kolektorů vzhledem k ideální orientaci. Nejvyššího výkonu pro ohřev bazénové vody je dosaženo při sklonu 20–40° v jižní orientaci a nezastíněném prostoru. Bazén je pak přes léto ohříván nepřetržitě cca 9–10h denně, výkonem přibližně 650W z 1m2 kolektorové plochy. Takže pro bazén o rozměrech 6×3 m, při instalaci systému s 8m2 kolektorů je denní přísun energie cca 45kW!!. S tím souvisí také potřeba zakrývání vodní hladiny přes noc a ve dnech s nepříznivým počasím. Únik tepla vodní hladinou má rozhodující význam při poklesu teploty vody v bazénu. Proto doporučujeme účinné zakrytí vodní hladiny.

K předání tepelné energie do bazénové vody slouží tepelný výměník vhodné konstrukce a dostatečného výkonu. Pro solární ohřev bazénů s normální nebo chlorovanou vodou se doporučuje použít kvalitní nerezové trubkové výměníky, pro solární ohřev bazénů se slanou vodou je nutné instalovat výměníky titanové.

Pokud jste si nevybrali z naší nabídky v ceníku solárních sestav, případně v ceníku komponentů a žádáte více informací, kontaktujte prosím naši firmu e-mailem nebo volejte tel.: 777121043 pro osobní konzultaci. Jsme specializovaná firma s řadou instalovaných zakázek, rádi Vám na základě našich zkušeností a vašich požadavků pomůžeme s výběrem vhodných komponentů, návrhem komplexního systému nebo jako takový jej přímo dodáme a nainstalujeme.

Dle zkušeností je nutné k tomu aby investice do pěkného bazénu byla co nejlépe využita, bazén přihřívat. Vzhledem k tomu, že většina bazénů je užívána sezónně, je vhodným řešením tohoto problému ohřev pomocí solárních absorbérů nebo kolektorů. Naše firma instalovala řadu zakázek řešící ohřev bazénu dvěma základními způsoby. Buď v levnější variantě pomocí solárních absorberů nebo nákladnější, ale výkonnější pomocí solárních kolektorů. Tomu pak odpovídá celkové řešení systému. Nutné je zvážit míru investice a k tomu volit vhodný způsob instalace vybraného zařízení. Rádi vám pomůžeme a zodpovíme vaše otázky týkající se optimálního návrhu pro váš bazén.

zachraňte planetu pomocí solárních panelů

KONEX - solární panely

Příčná 22, 787 01 Šumperk
Tel./fax: +420 583 212 050
e-mail: info@solarobchod.cz
www.solarobchod.cz
KONEX - solární panely

Alpy Šicí stroje Dveře, interiérové dveře Práce ve výškách E-shop bazény Fotovoltaické elektrárny Rozcestník restaurací Řemeslné firmy Navijáky Nářadí, hobby, stavebniny E-shop Povlečení, záclony Infrazářič Vestavěné skříně Úklid Stěhování Praha Hodinový manžel Čištění koberců Kompresory Dalekohledy NIKON Bojler Tepelná čerpadla Solární panely Zábradlí Plechová střešní krytina GERARD Plastová okna Garážová vrata Fotovoltaické elektrárny

85