Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/solarobchod.cz/session/sess_gobii70ttfspec99dcnqembtm1sno2u9, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/solarobchod.cz/solarobchod.cz/index.php on line 9
Fotovoltaické elektrárny s přímou dodávkou do sítě » Solární panely, sluneční kolektory, solární systémy, fotovoltaika, fotovoltaické elektrárny a ohřev bazénů


aktuální nabídka

 • 20. 3. 2008 Nabízíme kvalitní stavebnice solárních systému k svépomocné montáži s komplexními službami, agendou dotace a dopravou po celé ČR zdarma. Využijte nejpříznivější nabídku na trhu a objednejte si váš solární systém právě teď...
  více
 • 19. 3. 2008 FOTOVOLTAIKA - technologie, kterou si můžete dovolit. Fotovoltaická elektrárna pro váš RD. Výhodná investice pod kontrolou.
  více
 • 18. 3. 2008 Solární sprchy HELIOS a JUMBO k dodání na dobírku kamkoliv ČR. Rychlá a jednoduchá příprava teplé vody pomocí slunce. Zavolejte a objednejte si vaši sprchu ihned.
  více
 • 17. 3. 2008 Solární absorbéry SOLADUR S pro ohřev bazénu za nejvýhodnější cenu na trhu.
  více
 • další

Zajímavosti

 • 13. 8. 2008 V televizi CNBC proběhl rozhovor s Warrenem Buffetem, druhým nejbohatším mužem světa. Zde je pár zajímavostí z jeho života.
  více
 • 3. 7. 2008 Návštěva urychlovače částic v Ženevském středisku CERN.
  více
 • 20. 6. 2008 Stavba větrné elektrárny v Krušných horách.
  více
 • další
 

Fotovoltaické elektrárny s přímou dodávkou do sítě

SLUNCE ZHODNOTÍ VAŠE PENÍZE

fotovoltaické panely Další možnost využití fotovoltaické elektrárny v praxi je tzv. ostrovní verze. Ostrovní fotovoltaický systém je možno instalovat všude tam, kde není možné připojení na rozvodnou síť elektrické energie nebo v lokalitách, v nichž by vybudování elektrické přípojky představovalo vysoké finanční náklady. Velmi často je ostrovní fotovoltaický systém instalován na obytných autech, karavanech, lodích atd. Solární záření dopadající na plochu fotovoltaických panelů generuje elektrický stejnosměrný proud. Ten je sveden fotovoltaickými kabely do regulátoru a zněj pak do solárních nebo trakčních akumulátorů. Výkon panelů a kapacita baterií musí být správně navržena. Takto získanou elektrickou energii z fotovoltaické elektrárny můžeme použít pro veškeré spotřebiče s napájením 24V. Pokud potřebujeme připojit běžný spotřebič na 230V, stačí k akumulátorům zapojit napěťový měnič patřičných parametrů se zásuvkou.

VÝKUPNÍ CENY PRO ROK 2011 (pro elektrárny spuštěné v roce 2011)
Výkup formou přímé dodávky je uskutečněn za 7,50 Kč + DPH | kWh (pro elektrárny do 30 kWp  včetně),  5,90 Kč
+ DPH| kWh (pro elektrárny  30 - 100 kWp včetně), 5,50 Kč + DPH / kWh (pro elektrárny nad 100 kWp) s garancí 20let (valorizace do 4% ročně). Výkup formou zelených bonusů je realizován za 6,50 Kč + DPH | kWh (pro elektrárny do 30 kWp včetně),   4,90 Kč + DPH (pro elektrárny  30-100kWp), + úspora ve výši vaší spotřeby tedy cca 4Kč ve vysokém tarifu a 2Kč v nízkém. Podle finanční výše spotřeby elektrické energie za kalendářní rok je výhodné realizovat výkup formou zelených bonusů již od pokrytí 20% roční produkce z fotovoltaické elektrárny u vysokého tarifu a 40% u nízkého. Vyrobený výkon je nutné okamžitě spotřebovat a to může být u rodinných domů problém. Přechod z jednoho typu výkupu na druhý je možno jednou ročně s potřebným elektroinstalačním zásahem na střídavé straně vyvedení výkonu dle požadavků distribuční společnosti. Více informací naleznete na stránkách www.czepho.cz

Vzhledem k deklarované životnosti fotovoltaické elektrárny v horizontu 35let, je návratnost investice 9–11 let a zhodnocení až 300%. Roční investiční výnos  cca 8%, který je pod vaší kontrolou.
Poskytujeme komplexní projekční služby a realizace fotovoltaických elektráren včetně potřebné agendy připojení do distribuční sítě. Pro více informací o fotovoltaických elektrárnách a fotovoltaických panelech nás kontaktujte elektronicky nebo přímo na uvedených infolinkách. 

Fotovoltaické elektrárny SUNMASTER

Realizace fotovoltaických systémů v podmínkách ČR.

fotovoltaická elektrárna, fotovoltaické panelyNa plochu jednoho m území ČR ročně dopadne v průměru 950 – 1050 kWh energie. Celková průměrná roční doba slunečního svitu jen v Praze představuje asi 1550 hodin. Důležitá je správná instalace panelů a celkový profesionální návrh celé technologie. Nejvyššího výkonu dosáhneme při orientaci přímo na jih s odchylkou max. 25°. Maximum výkonu nastává kolem 13. hodiny. Optimální sklon článků pro celoroční provoz je 30-40o  pro zimní období se doporučuje sklon 60 – 65°. S ohledem na účinnost fotovoltaických panelů a dalších potřebných zařízení, tak lze za rok získat z optimálně instalovaného m2 fotovoltaických panelů 80 – 100 kWh elektrické energie. Fotovoltaická elektrárna 1kWP u nepolohované instalace pak vyrobí v českých podmínkách minimálně 950 kWh elektrické energie ročně, což v současnosti představuje zisk za veškerou prodanou elektřinu zhruba 7500,– bez DPH. Polohovatelná instalace 1kWp je účinnější o cca 25% - 35% díky aktivnímu sledování slunce a množství slunných dnů v průběhu roku. Díky podpůrným opatřením a příznivým technickým parametrům ( životnost panelů již na hranici třiceti let, stále klesající ceny investice na 1kWp, zvýhodněnému financování, státní garance výkupní ceny na dobu minimálně 20let ) je investice do fotovoltaických elektráren velmi výhodná a reálná návratnost investic je v rozsahu 9-11let.

fotovoltaická elektrárna, fotovoltaické panelyZákladní funkce fotovoltaických článků, spočívá ve výrobě elektrické energie přímo ze solárního záření bez emisí, obsluhy a přímo tam kde je spotřebovávána. Princip spočívá v tom, že na rozhraní dvou materiálů, na něž dopadá solární záření, vzniká elektrické napětí a uzavřením obvodu lze získat elektrický proud. Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu fotovoltaických článků je křemík. Rozlišují se monokrystalické solární články, které se skládají z jediného krystalu křemíku s pravidelnou krystalickou mřížkou a polykrystalické články vhodné pro směrové instalace. Pro praktické instalace jsou oba typy článků stejně vhodné. Výkonovou jednotkou fotovoltaických panelů je Wp ( watt peak), je to špičkový výkon naměřený za daných podmínek (ozáření 1000W/m2, teplota 25°C a složení světla odpovídající hodnotě AM =1,5). Standartní účinnost solárních panelů je cca 14-17%, životnost 30-35let. S platností od 8.12.2010 je pro instalace FVE s výkonem nad 30 kWp požadováno použití panelů s účinností článků 16 % pro polykrystalické panely a 18% pro monokrystalické. Více informací naleznete na stránkách www.czepho.cz  

fotovoltaická elektrárna, fotovoltaické panelyTato špičková technologie výroby elektřiny se stále častěji prosazuje proti klasickým energetickým zdrojům především u soukromích investorů a jako doplňková technologie mnoha nových i stávajících RD. Tento k životnímu prostředí šetrný způsob získávaní energie, je stále aktuálnější vzhledem ke stále rostoucím cenám energií, potřebě necentrálního e nezávislého energetického zdroje. Navíc obrovský je ekologický přínos a úspora množství skleníkových plynů především CO2. Svým přínosem uspoří 1kWp fotovoltaické elektrárny  1000kg CO2 ročně. Rozvoj fotovoltaických elektráren v letech 2009 a především 2010 příznivě přispěl k růstu HDP ČR. Je téměř povinností nás všech zaujmout veskrze kladný a hlavně dle možností aktivní postoj ke všem alternativním zdrojům energií mezi které fotovoltaické systémy neodmyslitelně patří. Předpokládá se, že během několika desetiletí budou fotovoltaické panely vyrábět až dvacetinu světové potřeby elektřiny. Provoz solárních panelů je ekologicky čistý, při provozu nevzniká žádné znečištění ani jiné negativní vlivy. Fotovoltaická elektrárna decentralizuje výrobu energie a zajišťuje její potřebu právě tam kde je jí potřeba. V neposlední řadě je to energie mírová o které nerozhoduje žádná mocenská skupina. Energie potřebná na výrobu fotovoltaických panelů se vrátí dle jednotlivých typů za 2-5 let (tzv. prostá energetická návratnost). Šetříme tak omezené zásoby fosilních energetických zdrojů a stáváme se tak zodpovědnější vůči nám všem. Zdroj solární energie je nevyčerpatelný a přístupný kdekoliv na zemi. Instalace fotovoltaického systému je možná prakticky kdekoliv a omezujícím faktorem jsou pouze finanční možnosti investora.

Referenční realizace

Zjistěte jednoduše výkon vaší elektrárny předem

fotovoltaické panely

Po zadání souřadnic a parametrů (sklon a typ fotovoltaických panelů, odklon od jihu a účinnost měniče) získáte relativně přesnou představu o produkci elektřiny a sezónních výkyvech dostupného výkonu solárního záření.

Poskytujeme následující služby:

 • posouzení záměru a vypracování studie pro realizaci fotovoltaické elektrárny
 • vypracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny
 • výběr a návrh nejvhodnější technologie a způsobu realizace
 • zajištění dodávky fotovoltaické technologie a následné komplexní montáže
 • pomoc při zajištění připojení fotovoltaického systému u distribuční společnosti
 • pomoc při zajištění zpracování energetického auditu
 • pomoc při sestavení potřebných žádostí
 • zajištění konečné revize a uvedení systému do provozu
 • záruční i pozáruční servis
 • komplexní poradenství

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY – základní údaje a parametry

 

a) Fotovoltaická elektrárna – přímá, síťová verze

fotovoltaická elektrárna, fotovoltaické panelyElektrická energie získaná fotovoltaickými panely je prodávána provozovatelem fotovoltaické elektrárna za stanovenou cenu do distribuční sítě ČEZ nebo EON. Lze zvolit ze dvou způsobu buď jako přímá dodávka 100% výkonu fotovoltaické elektrárny do sítě nebo formou Zelených bonusů. Stejnosměrný výkon získaný z FV panelů je pomocí speciálních fotovoltaických kabelu přiveden na měniče, kde je měněn na střídavý. Vhodně dimenzovaným CYKY kabelem je s minimální ztrátou dodáván přes elektroměr do sítě. Podle velikosti instalovaného výkonu je možno rozdělit fotovoltaické elektrárny na malé a velké.

Malá fotovoltaická elektrárna

Tyto instalace jsou  v řádu jednotek maximálně několika desítek kWp. Realizovány jsou především na stávajících nebo nových RD, případně střechách komerčních objektů. Realizace na půdě nebudou povolovány. Prvním krokem je obdržení Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení FVE s distribuční společností a obdržení licence u energetického regulačního úřadu (ERU) o dodávkách a prodeji energie z fotovoltaické elektrárny. Výkupní cena je garantovaná státem po dobu 20-ti let s každoročním navýšením dle indexu PPI v rozsahu 2-4%. Zvolit je možno výkup veškeré energie do sítě nebo formu zelených bonusů, kdy je část energie z fotovoltaická elektrárny spotřebována provozovatelem a zbytek odprodán( blíže k jednotlivým typům výkupů níže). Pro rok 2011 je stanovena výkupní cena ve výši 7,50 + DPH/kWh s garancí 20 let.  Dalším významným parametrem je pořizovací cena za instalovanou kWp fotovoltaické elektrárny. Ta je závislá především na ceně technologie, dispozicích objektu instalace, navržené konstrukci a celkovém způsobu a rozsahu dodávky. Dle zkušeností se cena za instalovaný kWp fotovoltaické elektrárny pro standardní RD pohybuje v rozmezí 70-75tis.+ DPH. Posledním důležitým údajem pro stanovení ekonomiky investice do fotovoltaická elektrárny je její reálný výnos. Obecně je možno zaručit že 1kWp fotovoltaické elektrárny ročně dodá do sítě min. 950 kWh elektrické energie. O instalaci fotovoltaické elektrárny uvažujte pokud vlastníte nebo stavíte dům kdy jeho poloha umožňuje instalaci fotovoltaických panelů na jižní sedlové střeše se sklonem 30-40° %. Potřebná plocha šikmé střechy na instalaci 1kWP je cca 8-10m2 , rovné střechy nebo volného prostoru je 16-20m2. Návratnost vložené investice je 9-11let. Důležité je aby instalovaná plocha fotovoltaické elektrárny nebyla ani z části stíněna a byla orientována k jihu. Tento požadavek optimálně zajistí polohovatelná instalace kdy je fotovoltaická elektrárna instalována na dvouosé polohovací jednotce. Orientace a sklon instalovaných panelů je optimální každý den v průběhu celého roku. Instalace polohovatelné fotovoltaické elektrárny je o cca 35% nákladnější než u pevné instalace( cena cca 95tis za kWp ).Výnos z instalované kWp je vyšší o 25-35% v podmínkách ČR. Platí že čím je intenzita slunečního záření vyšší, tím více se instalace polohovatelných fotovoltaických elektráren vyplatí a návratnost je rychlejší. Jak ČEZ tak EON požadují aby byla fotovoltaická elektrárna zabezpečena podpěťovou, napěťovou a frekvenční ochranou nastavenou na parametry, které jsou přísnější než v západní Evropě. Díky tomu je nutno instalovat speciální externí ochranu a to i přesto, že požadované nastavení v ostatních státech Evropy plně vyhovuje rozsah nastavení ochran, které jsou přímo součástí střídačů. Zásadně doporučujeme fotovoltaickou elektrárnu adekvátně zabezpečit proti přepětí ze sítě vhodnými přepěťovými ochranami všech stupňů a zároveň upravit hromosvodovou soustavu k zabezpečení instalace fotovoltaická elektrárny před poškozením bleskem.

fotovoltaická elektrárna, fotovoltaické panelyZákladní údaje:

 • výkupní cena za 1kWh z fotovoltaické elektrárny: 7,50Kč bez DPH*
 • roční zisk z 1kWp fotovoltaické elektrárny v podmínkách ČR: 950kWh
 • investice na vybudování 1kWp fotovoltaické aplikace: 70-75 tis. Kč bez DPH
 • životnost zařízení: 30 let
 • garance produktová: 5 let
 • garance 90% výkonu z fotovoltaických panelů: 12 let
 • garance 80% výkonu z fotovoltaických panelů: 25 let

* cena platná v roce 2011 pro FVE do 30 kWp (pro nově instalované fotovoltaická elektrárny) ;  pro FVE spuštěné v roce 2010 cena 12,50 Kč + DPH/kWh , pro FVE spuštěné v roce 2009 cena 13,42 Kč + DPH/kWh, pro FVE spuštěné v roce 2008 cena 14,30 Kč + DPH/kWh ,garantována je státem na 20 let a každoročně navýšena  v rozsahu (2-4%)

Velká fotovoltaická elektrárna

fotovoltaická elektrárna, fotovoltaické panelyU velkých fotovoltaických elektráren se běžně instalují řádově stovky, spíše však tisíce kWp. Realizovány byly především na půdě, nově však nebudou povolovány a bude možno realizovat pouze na střechách průmyslových objektů nebo vhodných plochých střechách skladovacích hal a podobných objektů. Stejně jako u malých fotovoltaických elektráren je nutné, aby měl investor uzavřenou smlouvu s distribuční společností a energetickým regulačním úřadem (ERU) o dodávkách a prodeji energie z fotovoltaické elektrárny. Výkupní cena je garantovaná státem po dobu 20-ti let s každoročním navýšením dle indexu PPI v rozsahu 2-4%. Volí se většinou prodej veškeré energie z fotovoltaické elektrárny do sítě. Elektrárny instalované v roce 2011 s výkonem nad 100 kWp mají stanoven výkup na 5,50 Kč/kWh. Ekonomiku investice významně ovlivňuje pořizovací cena za instalovanou kWp fotovoltaická elektrárny. Ta je závislá především na ceně technologie, dispozicích a složitosti instalace, navržené konstrukci a celkovém způsobu a rozsahu dodávky. Díky velkému objemu materiálu je kladen velký důraz na optimalizaci ceny samotné technologie, typu a řešení nosné konstrukce, účelné koordinaci všech prací, co nejjednoduššímu připojení k síti a efektivnosti celé dodávky a rychlosti zprovoznění fotovoltaické elektrárny. Dle zkušeností se cena za komerčně instalovaný kWp u velkých fotovoltaických elektráren pohybuje v rozmezí 60-70tis.+ DPH. Vzhledem k tomu, že dodávaný výkon u velkých fotovoltaických farem je velký, klademe důraz na umístění elektrárny v co nejslunnějších oblastech ( reálně dosažitelná hodnota je nad územím ČR  950 kWh z kWp ročně). V případě ČR je to jižní Morava a střední Čechy. Rozdíl v rámci republiky je maximálně 10%, což v návratnosti fotovoltaické elektrárny je jeden rok. Oba tyto parametry ( pořizovací cena a reálný výnos) jsou hlavní ukazatele pro ekonomiku investice do fotovoltaická elektrárny větších rozsahů. Protože jde o investici často v řádu desítek až stovek milionů korun, často bývá tato řešena bankovním úvěrem. Obecně je možno na základě dobře zpracovaného záměru získat úvěr s vlastním vkladem od  15-25% na dobu maximálně 12let s nízkým úrokem. Výhodou je také počáteční odklad splátek a jejich rozdílná výše měsíčních úhrad s ohledem na roční období a tomu odpovídající předpokládaný výnos z fotovoltaická elektrárny.Vedle technického řešení a financování fotovoltaické elektrárny je potřeba řešit od samého počátku také připojení k síti, tak aby bylo možno fotovoltaickou elektrárnu krátce po dokončení připojit a provozovat. Fotovoltaickou elektrárnu je možno realizovat na objektech, kdy jeho poloha umožňuje instalaci panelů na jižní sedlové střeše se sklonem 30-40° od vodorovné roviny. Potřebná plocha šikmé střechy na instalaci 1kWp je cca 8-10m2 , rovné střechy nebo volného prostoru je 16-20m2. Návratnost vložené investice je cca 9let. Důležité je aby instalované panely do jednotlivých řad a řady do jednotlivých celků nebyly zastíněny jinými okolními předměty ani sebou navzájem. Protože nejnižší postavení slunce je 17% nad obzorem je nutné zachovat potřebné rozestupy vzájemných řad. Důležité je aby fotovoltaická plocha nebyla ani z části stíněna a byla orientována optimálně k jihu. Tento požadavek optimálně zajistí polohovatelná instalace kdy je fotovoltaická elektrárna instalována na dvouosé polohovací jednotce. Orientace a sklon instalovaných panelů je optimální každý den v průběhu celého roku. Instalace polohovatelné fotovoltaické elektrárny je o cca 35% nákladnější než u pevné instalace( cena cca 95tis za kWp ).Výnos z instalované kWp je vyšší o 25-35%. V podmínkách ČR jsou polohovatelné instalace řešeny v podstatně menší míře a většinou jako doplňkové společně k pevné instalaci nebo jako jednotlivé instalace menších výkonů. Naopak ve slunných státech Evropy ( Španělsko, Řecko, Itálie atd.) je využití polohovatelných instalací výhodnější a návratnost je kratší. Jak ČEZ tak EON požadují aby byla fotovoltaická elektrárna zabezpečena podpěťovou, napěťovou a frekvenční ochranou nastavenou na parametry, které jsou přísnější než v západní Evropě. Díky tomu je nutno instalovat speciální externí ochranu a to i přesto že požadované nastavení v ostatních státech Evropy plně vyhovuje rozsah nastavení ochran, které jsou přímo součástí střídačů. Doporučujeme fotovoltaickou elektrárnu adekvátně zabezpečit proti přepětí ze sítě vhodnými přepěťovými ochranami všech stupňů a zároveň upravit hromosvod jako vysutý pro všechny panely.

Základní údaje:

 • výkupní cena za 1kW z fotovoltaické elektrárny: 5,50 Kč bez DPH*
 • roční zisk z 1kWp fotovoltaické elektrárny v podmínkách ČR: 950kWh
 • investice na vybudování 1kWp FV aplikace: 60–70 tis Kč bez DPH
 • životnost zařízení: 30 let
 • garance produktová: 5 let
 • garance 90% výkonu z fotovoltaických panelů: 15 let
 • garance 80% výkonu z fotovoltaických panelů: 25 let

* realizace fotovoltaické elektrárny v roce 2011 s výkonem nad 100 kWp, cena je garantována státem na 20 let a každoročně navýšena  v rozsahu (2-4%)

Polohovatelné fotovoltaické elektrárny

polohovatelná fotovoltaická elektrárna, fotovoltaické panelyPolohovatelné  fotovoltaické elektrárny jsou nejčastěji realizovány na volných plochách kdy je polohovadlo instalováno na betonový fundament (1,5 x 1,5 x 1,5m) zapuštěný v zemi. V případě instalace více jednotek je nutné dodržet jejich potřebnou vzdálenost a rozestup, aby si nestínily mezi sebou navzájem. Hlavní výhodou polohovaných instalací je maximální využití dostupného solárního záření, díky němuž je výkon instalovaných panelů u dvouosého polohování zhruba o 25-35% vyšší než u pevných instalací (viz níže uvedený graf). K polohování  se používá lineární motor a harmonická převodovka nebo řetězové kolo, které jsou ovládány přes řídící elektroniku senzorovou hlavou snímající polohu slunce, intenzitu záření, směr a rychlost větru. V případě zatažené oblohy dá řídící elektronika pokyn motorům ke sklopení funkční plochy do vodorovné polohy, aby fotovoltaické moduly měly možnost zachytit co nejvíce rozptýleného světla. V zimním období je pak plocha přes noc ve vertikální poloze aby nebyla do rána zasněžená. Orientace a sklon instalovaných panelů je optimální v průběhu každého dne v roce. Instalace polohovatelné fotovoltaické elektrárny je o cca 25tis. na kWp dražší ( cena cca 95tis/kWp )  než u pevné instalace ale výnos je vyšší až o 25%-35%. Polohovací jednotky se montují na nosný sloup, který může být uchycen na železobetonový fundament nebo je zabetonována ocelová konstrukce, která se přes přírubu spojí se sloupem. Možno je také polohovací jednotku instalovat s pomocí závrtné patky. Celý systém je koncipován jako stavebnice a lze ho sestavit bez speciálního nářadí. Pouze montáž sloupu a usazení celé polohovací jednotky vyžaduje vzhledem k hmotnosti konstrukce použití mechanizace. Důležité je aby instalovaná plocha fotovoltaické elektrárny nebyla při otáčení ani z části stíněna a provozní náklady byly díky kvalitním komponentů a celé technologie co nejnižší. Platí, že čím je intenzita slunečního záření vyšší, tím více se instalace polohovatelných fotovoltaických elektráren vyplatí a návratnost je rychlejší. Proto ve slunných státech Evropy ( Španělsko, Řecko ) je 95% instalací realizovaných pomocí polohovacích jednotek.

graf výnosu polohovatelné a pevné fotovoltaické elektrárny

Ke stažení

Princip funkce fotovoltaického článku

Křemík absorbuje část slunečního záření a zahřátím nebo osvětlením dochází k prudkému zvýšení jeho vodivosti. Při absorpci fotonu ze záření dojde k přenosu jeho energie na elektron ve valenční sféře některého atomu křemíku. Sluneční paprsky (fotony ) dopadem na křemíkový modul fotovoltaického panelu rozkmitají elektrony v tzv. PN přechodové vrstvě a elektrony přecházejí z vrstvy s jejich větším počtem do vrstvy kde jich je méně.V důsledku toho se objeví na PN přechodu elektrické pole, které odděluje elektrony a díry vzniklé absorpcí fotonu. Elektrony usměrní do N-polovodiče a díry do P-polovodiče. Vzájemným působením slunečního záření a hmoty dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů, v polovodiči pak vznikají volné elektrické náboje, elektron-díra, které jsou už jako elektrická energie odváděny ze solárního článku přes regulátor dobíjení do akumulátoru, ke spotřebiči nebo přes měnič do sítě. Velikost vyrobeného výkonu je přímo úměrná množství dopadajícího světla a účinnosti článků. Díky tomuto principu je fotovoltaika pokládána za nejčistší zdroj energie.

Energetické náklady spojené s výrobou fotovoltaického panelu jsou dle typu a výrobce nahrazeny provozem za 2–5let. Tato doba tzv. energetické návratnosti je však mnohem kratší než životnost panelů, která je nejméně 20–30let. V solárních modulech se zapojuje větší počet solárních článků do série, díky tomu protéká všemi články stejný proud. Nejsou-li všechny články stejnoměrně ozářeny sluncem vyrábějí různě velké proudy. Protože však v sériovém zapojení musí být proud všemi články stejný, dává celý modul jen takový proud, jaký je vyráběn nejhůře osvětleným článkem. Proto zastínění jednoho článku v modulu způsobí, že je zásadně snížen výkon celého panelu.

zachraňte planetu pomocí solárních panelů

KONEX - solární panely

Příčná 22, 787 01 Šumperk
Tel./fax: +420 583 212 050
e-mail: info@solarobchod.cz
www.solarobchod.cz
KONEX - solární panely

Alpy Šicí stroje Dveře, interiérové dveře Práce ve výškách E-shop bazény Fotovoltaické elektrárny Rozcestník restaurací Řemeslné firmy Navijáky Nářadí, hobby, stavebniny E-shop Povlečení, záclony Infrazářič Vestavěné skříně Úklid Stěhování Praha Hodinový manžel Čištění koberců Kompresory Dalekohledy NIKON Bojler Tepelná čerpadla Solární panely Zábradlí Plechová střešní krytina GERARD Plastová okna Garážová vrata Fotovoltaické elektrárny

86
Warning: Unknown: open(/home/solarobchod.cz/session/sess_gobii70ttfspec99dcnqembtm1sno2u9, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/solarobchod.cz/session) in Unknown on line 0