Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/solarobchod.cz/session/sess_0npvace9f11vsennsvdt8b0vjcq6bukg, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/solarobchod.cz/solarobchod.cz/index.php on line 9
Historie společnosti KONEX » Solární panely, sluneční kolektory, solární systémy, fotovoltaika, fotovoltaické elektrárny a ohřev bazénů


aktuální nabídka

 • 20. 3. 2008 Nabízíme kvalitní stavebnice solárních systému k svépomocné montáži s komplexními službami, agendou dotace a dopravou po celé ČR zdarma. Využijte nejpříznivější nabídku na trhu a objednejte si váš solární systém právě teď...
  více
 • 19. 3. 2008 FOTOVOLTAIKA - technologie, kterou si můžete dovolit. Fotovoltaická elektrárna pro váš RD. Výhodná investice pod kontrolou.
  více
 • 18. 3. 2008 Solární sprchy HELIOS a JUMBO k dodání na dobírku kamkoliv ČR. Rychlá a jednoduchá příprava teplé vody pomocí slunce. Zavolejte a objednejte si vaši sprchu ihned.
  více
 • 17. 3. 2008 Solární absorbéry SOLADUR S pro ohřev bazénu za nejvýhodnější cenu na trhu.
  více
 • další

Zajímavosti

 • 13. 8. 2008 V televizi CNBC proběhl rozhovor s Warrenem Buffetem, druhým nejbohatším mužem světa. Zde je pár zajímavostí z jeho života.
  více
 • 3. 7. 2008 Návštěva urychlovače částic v Ženevském středisku CERN.
  více
 • 20. 6. 2008 Stavba větrné elektrárny v Krušných horách.
  více
 • další
 

Historie společnosti KONEX

 • 1998–2001

  Založení firmy panem Petrem Nimmrichterem na jaře roku 2000, bylo výsledkem dlouhodobého zájmu o netradiční zdroje energie, především pak energii sluneční. V průběhu roku 98‘ se postupně tento zájem zúžil na problematiku solárních kolektorů a s tím souvisejících možnostech vytápění. Díky postupně získaným znalostem uvedené problematiky, zkušenostem s výrobou a konstrukcí solárních panelů, bylo možné úspěšně realizovat solární systémy v počátečních letech. Díky kvalitnímu komplexnímu přístupu k zákazníkům a kladně rozhodnutým dotacím z SFŽP, byly realizovány více než dvě desítky solárních systémů. Tyto úspěšné realizace, vysoké pracovní nasazení a nepolevující úsilí v budování firmy mělo velký význam pro její rozvoj a uplatnění se v oblasti, která nebyla příliš známa a žádána.

 • 2002

  Vzrůstající význam a posilování postavení firmy na trhu, sebou přináší stále rostoucí počet poptávek a následných realizací solárních systémů. Důraz na komplexní, kvalitní a odbornou práci umožňuje realizovat zakázky různého zaměření, prioritně se jedná o ohřev TUV a rodinných bazénů. Společnost se dobře rozvíjí, zkvalitňuje svoji činnost a propagaci včetně prezentace na internetu. Řada zakázek je průběžně dokumentována a spolu s ostatními informacemi je možno realizace shlédnout na našich internetových stránkách. Od poloviny roku 2002 se firma KONEX stala výhradním dodavatelem solárních systémů pro firmu RD Rýmařov spol.s r.o., která je dlouhodobě nejvýznamnějším dodavatelem montovaných rodinných domů v ČR. V průběhu roku se aktivně podílíme na vývoji a konstrukci nového solárního plochého kolektoru f. Ekosolaris a.s. Výsledkem je kolektor Ekostart Therma II, jehož výroba byla zahájena koncem roku. Kolektor je určen pro realizace zakázek v rámci celorepublikového programu „Slunce do škol“ na kterém se později také podílíme.

 • 2003

  Realizujeme na tři desítky zakázek po celé ČR. Úspěšně rozvíjíme spolupráci s RD Rýmařov a snažíme se o spolupráci i s jinými stavebními firmami. Na svých internetových stránkách jsme jako jedni z prvních spustili internetový obchod se solární tepelnou technikou. Díky tomu, jsme mohli zvýšit objem obchodovaného zboží a dosáhnout tak lepších obchodních podmínek u svých dodavatelů. V průběhu roku je vypracováno více jak sto nabídek na dodávku solárních systémů, kdy každá třetí je následně realizována. Současně je kladen důraz na maximální vybavení a připravenost firmy směrem k profesionalizaci všech operací v rámci zavádění normy ISO. Koncem roku je navázána spolupráce s firmou TWI Vrbno pod Pradědem, jež je výrobcem celoplošných absorberů a špičkových solárních kolektorů SUNWING pro velmi náročný západní trh.

 • 2004

  Na rozdíl od předcházejících let, kdy jsme se přes zimní období věnovali spíše poptávkám a rozvoji firmy, probíhají od samotného počátku roku fyzické instalace solárních termických systémů s fotovoltaikou v rámci programu „slunce do škol“. I přes drsné podmínky je dokončena řada realizací především v horských oblastech Jeseníků. Z příchodem jara realizujeme stále větší počet zakázek pro ohřev bazénů z nichž největší je solární ohřev Aquaparku Šternberk. Současně se naše firma stala předním dodavatelem solárních systémů TWI v ČR. S růstem objemu obchodovaného a instalovaného zboží, je stále patrnější potřeba větších a vhodnějších prostor umožňující další rozvoj. Díky tomu se intenzivně věnujeme výběru vhodných prostor a technologického vybavení. Stále patrnější je také potřeba rozšíření pracovních pozic o kmenové i externí pracovníky.

 • 2005

  Pro firmu velmi významný rok. Podařilo se nám zakoupit vhodný objekt, který jsme v průběhu roku z části zrekonstruovali. Věříme, že nové výrobní a kancelářské prostory nám umožní další rozvoj a zkvalitnění práce. Vhodné skladové prostory umožnily naskladnění a prodej kompletního sortimentu solární techniky a kolektorů. Pro zákazníky i zájemce o solární techniku máme připravenu ukázkovou místnost s řadou solárních kolektorů a komponentů včetně funkčního systému pro ohřev TUV a podporou vytápění.

  Meziroční počet realizovaných zakázek dosáhl více jak třech desítek a celkový počet již před začátkem sezóny přesáhl stovku. Patrný je také posun ke stále technicky náročnějším a komplexnějším zakázkám, kde dochází k řešení celkové energetiky. Díky tomu významným způsobem posiluje odborná zdatnost firmy, projekční a technická podpora. Díky neustálému zvyšování cen energií, jsou žádanější především systémy s podporou vytápění, doplněné ohřevem bazénu a TUV. Těší nás také ocenění firmou TWI s.r.o, udělené za největšího montážního a prodejního partnera v ČR.

 • 2006

  Po poměrně hektickém období uplynulého roku, kdy probíhala rekonstrukce a opravy budovy firmy bylo stěžejní soustředit se na realizace zakázek a aktivní obchodní činnost. Díky tomu bylo realizováno na 40 zakázek a po všech směrech byl rok velmi úspěšný. Navázala se úzká spolupráce s firmou AMiT , významnou firmou v oblasti vývoje a výroby malých řídících systému. To nám umožnilo jako jedněm z mála realizovat řízení složitějších solárních systémů pomocí volně programovatelných řídících systémů. Pro stavební firmu VS DOMY a.s. jsme realizovali vstupní zakázku nízkoenergetického domu u Olomouce. Bez problémů pak také probíhá realizace solárních systémů pro RD Rýmařov spol.sr.o..

  Více jak polovina realizovaných zakázek jsou náročnější solární systémy kombinující nejrůznější technologie a vytápění moderních RD. Zákazníkům je poskytnuta komplexní služba včetně projektu, koordinace ostatních prací a řemesel, odborné a kvalitní montáže, agendy dotace a seriózní záruční a pozáruční servis. Ke konci roku jsme předali 140 zakázku v oblasti realizace solárních systému. Významným způsobem také vzrostl objem práce v oblasti elektromontáží, zámečnické a strojní výroby ( více na www.nimmrichter­.cz ). Pro rok 2007 nám přeji mnoho úspěchů, zdraví a množství zajímavé práce jako tomu bylo letos.

 • 2007

  Fotovoltaika a vše kolem ní bylo středem naše zájmu po celý rok. Na obrovský zájem veřejnosti o fotovoltaické elektrárny rychle reagujeme. Řešena je řada poptávek a technicky připravujeme několik zakázek, které jsou záhy úspěšně realizovány. Rychle pronikáme do problematiky a zákazníkům poskytujeme komplexní služby. Navázána je obchodní spolupráce s německými dodavateli fotovoltaických panelů a komponentů SCHUCO a KRANNICH Solar. V průběhu roku pak realizujeme menší FVE s výkonem od 2 do 5kWp na rodinných domech. Průběžně získáváme potřebné zkušenosti, znalosti a jistotu na trhu. V druhé polovině roku připravujeme k realizaci větší projekty o výkonech 15 – 200kWp a realizace polohovatelných FVE ve spolupráci s f. CZ Elektronika.

  Současně je realizováno několik desítek termických instalací a daří se nám několikanásobně zvýšit objem prodeje solární techniky a sestav prostřednictvím internetového obchodu. Pokračuje zkvalitnění vnitřní organizace a pracovních postupů ve firmě dle požadavků normy ISO. Citelný je nedostatek kvalitních pracovníků, který zásadním způsobem brzdní další rozvoj firmy a možnost realizovat větší počet zakázek. Na sklonku roku připravujeme projekt vlastní solární fotovoltaické farmy osazené šesti polohovatelnými jednotkami SF40 každá o výkonu 5,7kWp, kterou plánujeme realizovat v průběhu následujících dvou let.

 • 2008

  Vzrůstající zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren přináší řadu zakázek. Soustředíme se na instalace menšího rozsahu s výkonem do  20 kWp většinou na střechách rodinných domů. Jako jedni z mála instalujeme i polohovací fotovoltaické elektrárny ve spolupráci s německou firmou DEGER. Průběžně zkvalitňujeme způsob montáže a  agendu potřebnou pro připojení FVE. Nejednotnost podmínek připojení a  řada protichůdných rozhodnutí ze strany dotčených institucí a ČEZu nás  nutí k vytvoření samostatné administrativní pracovní pozice. Náročná je také technická příprava realizace a optimálního návrhu technologie. Vytváříme také důležité obchodní vazby s německými a španělskými dodavateli solárních komponentů a panelů. Montážní skupiny instalují jednu zakázku za druhou a v průběhu roku skokově roste zájem o technologii.

  O fotovoltaice se mluví v pozitivním světle je patrný zájem a optimismus z dalšího vývoje. Na podzim instalujeme na sedlové střeše firemní budovy elektrárnu o výkonu 22 kWp. Současně s její výstavbou je nutná rekonstrukce střešního pláště a výměna krytiny. Realizační náklady tak překročily částku 2,7mil. Kč a návratnost je  10–12 let. Nezapomínáme také na zakázky termických solárních systémů i když jejich podíl se výrazně snížil a byl nahrazen právě zakázkami FVE. Ke konci roku připravujeme projekt vlastní polohované FVE o výkonu 200 kWp její realizaci plánujeme zahájit na jaře 2009.

 • 2009

  Veškerá pozornost a pracovní kapacita se soustředí na zakázky fotovoltaických elektráren. V průběhu roku realizujeme cca 800 kWp  v různých projektech od 5 do 100 kWp. Počátkem března zahajujeme výstavbu vlastní polohované elektrárny realizované ve dvou etapách každá po 100 kWp. První část je realizace v polykristalických panelech 04–06/2009, druhá v monokrystalech 09–10/2009 (viz.reference). Současně realizujeme fotovoltaické elektrárny pro naše zákazníky a řešíme další poptávky motivované snížením pořizovacích nákladů především pak od  druhé poloviny roku. Množství práce a řešení řady problémů klade na  všechny zaměstnance a spolupracující firmy značné nároky, současně však posiluje pozice firmy v regionu kde jsme nejsilnější a specializovanou firmou s komplexní nabídkou.

  Poskytujeme veškeré služby od projektu po  připojení a obchodujeme veškeré komponenty potřebné k realizaci fotovoltaických elektráren. Vyrábíme a dodáváme nosné konstrukce pro  jakékoliv pevné instalace. Koncem roku nám byl významnou německou firmou DEGER Energie, vyrábějící dvouose polohovací jednotky udělen statut obchodního zastoupení pro ČR. Rok 2009 byl pro firmu velmi úspěšný a  bylo dosaženo obratu 90mil. Kč.

 • 2010

  Vlivem zastavení povolování nových FVE , tlaku na omezení výstavby a  připojení elektráren je možno realizovat jen povolené projekty. Díky smluvně uzavřeným projektům z 2009 a referencím je dodavatelská kapacita firmy naplněna do 11/2010 už na začátku roku. V průběhu roku realizujeme cca 650 kWp v různých projektech od 5 do 150 kWp. Přesto si uvědomujeme že významné omezení rozvoje solárních elektráren je neodvratné. Nervozita je patrná, fotovoltaika je medializována a začíná negativní kampaň na jejímž konci je srážková daň a řada omezujících opatření dalšího rozvoje. Od poloviny roku je nedostatek komponentů především měničů a panelů, reakcí je raketový růst ceny měničů a o 20% také panelů. Vyřizovaní připojení se stává takřka neřešitelné a  podnikání v tomto sektoru je díky restriktivním opatřením a politickým tlakům zastaveno.

  Důsledkem poklesu zakázek jsme nuceni ke snížení stavu pracovníků a zastavení spolupráce spolupracujících firem. Nové podmínky pro výstavbu FVE v 2011 však nejsou likvidační jsou v kontextu s podmínkami v celé Evropě a je nutné se jim nabídkou a cenou přizpůsobit. Díky těmto změnám přehodnocujeme svoje další aktivity a  orientujeme se na výrobky pro energetiku. Nově investujeme do cestovního ruchu v podobě výstavby dvou poloroubených penzionů s kapacitou 30 lůžek v horském středisku Kouty nad Desnou. Realizace je připravena na  2011. Díky zastavení podpory ze zelené úsporám je omezena také možnost rozvoje solárních termických zakázek pro RD. Orientujeme se proto na  komerční a podnikovou sféru v rámci úspor nákladů. Dokladem je realizace solárního systému na přípravu 3000l TUV se kterým se můžete seznámit v našich referencích. Rok 2010 byl pro firmu velmi úspěšný a bylo dosaženo obratu 75mil. Kč.

Máme rádi naši práci a proto se ji snažíme dělat co nejlépe. Děkujeme všem zákazníkům, obchodním partnerům a lidem, kteří nám dali svou důvěru a možnost realizace.

Petr Nimmrichter

zachraňte planetu pomocí solárních panelů

KONEX - solární panely

Příčná 22, 787 01 Šumperk
Tel./fax: +420 583 212 050
e-mail: info@solarobchod.cz
www.solarobchod.cz
KONEX - solární panely

Alpy Šicí stroje Dveře, interiérové dveře Práce ve výškách E-shop bazény Fotovoltaické elektrárny Rozcestník restaurací Řemeslné firmy Navijáky Nářadí, hobby, stavebniny E-shop Povlečení, záclony Infrazářič Vestavěné skříně Úklid Stěhování Praha Hodinový manžel Čištění koberců Kompresory Dalekohledy NIKON Bojler Tepelná čerpadla Solární panely Zábradlí Plechová střešní krytina GERARD Plastová okna Garážová vrata Fotovoltaické elektrárny

105
Warning: Unknown: open(/home/solarobchod.cz/session/sess_0npvace9f11vsennsvdt8b0vjcq6bukg, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/solarobchod.cz/session) in Unknown on line 0